Původní český muzikál

obnovená premiéra 2014

Premiéra se uskutečnila 6. března 2006 v Mahenově divadle a účinkovalo v ní 209 účinkujících – 35 členný orchestr, tanečníci, zpěváci a sóĺisté.

O PŘEDSTAVENÍ

Atlantida byla bájná země snů. Lidé tam pominuli všechno mimo mravní a tělesnou dokonalost. Úkolem tedy bylo rozvíjení sebe sama. Své podstaty. Hledání toho nejlepšího v sobě. A to jim umožňovalo rozmnožovat duchovní sílu ve prospěch celé Atlantidy. Jenom spolupráce mnoha posunuje hranice lidského ducha. A lidský duch je potom schopen vracet to, co do něj bylo investováno.

Energie. Ta je důležitá při překonávání překážek. Představa civilizace, ve které každý jedinec vydává celý den energii pro blaho své země a kdy země mu tuto energii večer vrací ze svého srdce, je obrazem ideálu. Tato cirkulace energie má svůj smysl a je všudypřítomná.

Energie cirkuluje v nás, v našem domě, v našem státě, v celém vesmíru. Pokud dojde k přerušení tohoto toku energie na kterémkoliv místě a z jakéhokoliv důvodu, něco se zastaví, něco se ztratí, něco umře. Posláním civilizovaného člověka je udržovat energii v jejím smyslu existence.

Atlantida byla, nebo je to jenom mýtus? Je možné, že by si tak velký filosof jako Platón všechno vymyslel?

Ať už to bylo jakkoliv, zanechal nám výzvu, která fascinuje generace. Čím nás příběh atlanťanů tak dráždí? Myslím, že nám dává příležitost přemýšlet o nás.

Máme s nimi něco společného? Považujeme se za vyspělou civilizaci stejně jako atlantská civilizace. Hrozí nám stejné nebezpečí jako atlanťanům? Co se tam vlastně stalo? Myslím, že lidé při hledání štěstí prostě zaměnili význam slova „Ty“ za „Já“. Zřejmě si neuvědomili, že štěstí nelze hledat. Štěstí dostáváme jako odměnu.
A slovo „Já“ přináší i samotu.

Když lidé ztratí smysl svého konání, ztrácejí svou podstatu a odnímají věcem hodnotu. Napadá mě otázka. Co dělá civilizaci civilizací? V angličtině slovo „civility“ představuje zdvořilost, laskavost. Je to odpověď? Prožijme si tedy příběh civilizace, která musela nést zodpovědnost.

AUTOŘI A TVŮRČÍ TÝM

Hudba: Zdeněk Urbanovský
Libreto a režie: Aleš Kučera
Scéna a kostýmy: Jeanne Rektorik
Dirigent: Martin Zeman

Asistenti režie: Kristýna Kučerová, Denisa Zlámalová
Choreografie: Eva Kučerová, Dagmar Havlátová, Pavla Šebíková, Ivana Kissová
Úprava dialogů: Denisa Zlámalová
Hudební nastudování: Jiří Chlebníček
Sbormistři: Magda Crháková, Gabriela Tesaříková
Nahrávka, hudební režie a mastering: Martin Zeman
Světla: Libor Fuchs
Zvuk: Pavel Plch

OSOBY A OBSAZENÍ

Světlo: Jiří Sklenák
Stín: Kristýna Kučerová
Helico: Monika Mucsková
Amero: Monika Kulhánková
Partes: Tobiáš Štěpánek
Cagulus: Jiří Postránecký
Zeus: Jiří Dušek
Poseidón: Jan Apolenář
Maya: Denisa Sobolová
Lyra: Denisa Zlámalová
Vela: Helena Žizkovská
Penelopé: Monika Langová

Sbor: Lenka Juráňová, Sylva Kvasnicová, Kristýna Pivodová, Nikola Třísková

Company: Anna Bretterová, Pavla Kvasnicová, Anežka Lavičková, Anna Linhartová, Lenka Medková, Pavla Suchomelová, Eliška Verbíková, Klára Buchtová, Lucie Filová, Martina Filová, Markéta Galbová, Iveta Hermannová, Lenka Jirků, Mariana Kuksová, Hana Matoušková, Adéla Somrová, Markéta Žáčková